Nga nối lại đường bay với Việt Nam từ ngày 9/4

Nga nối lại đường bay với Việt Nam từ ngày 9/4

Tin tức 07/04/2022, 10:18

Nga nối lại đường bay với 52 quốc gia trên khắp thế giới khi nước này dần dỡ bỏ các hạn chế liên quan tới dịch Covid-19, bắt đầu từ ngày 9/4.