Topic : thuê

Hoạt động kinh doanh du lịch dưới góc nhìn của chuyên gia về tài chính và thuế

Hoạt động kinh doanh du lịch dưới góc nhìn của chuyên gia về tài chính và thuế

Nghiên cứu 13/01/2022, 09:36

Dù đã có các gói giải pháp về gia hạn, miễn giảm thuế, phí... trong năm 2020, 2021 đối với hoạt động du lịch và một số ngành nghề có liên quan trực tiếp đến du lịch như vận tải hàng không, khách sạn, lưu trú... nhưng ngành du lịch vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức.