Thương hiệu nội y của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh tiếp tục dính nghi án đạo nhái Victoria's Secret?

Thương hiệu nội y của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh tiếp tục dính nghi án đạo nhái Victoria's Secret?

Giải trí 30/06/2021, 17:19

Đây không phải lần đầu tiên thương hiệu nội y của Vũ Khắc Tiệp hợp tác cùng Ngọc Trinh dính nghi án đạo nhái Victoria's Secret.