Số tiền 800 triệu cùng xe hơi được khuyên góp đã được nghệ sĩ Thương Tín dùng làm gì?

Số tiền 800 triệu cùng xe hơi được khuyên góp đã được nghệ sĩ Thương Tín dùng làm gì?

Giải trí 25/11/2021, 15:21

Thông tin liên quan tới số tiền mạnh thường quân khuyên góp cho nghệ sĩ Thương Tín thời điểm ông bị đột quỵ đã được nam nghệ sĩ thông tin.