Thương Tín không ngừng suy nghĩ về người con gái không rõ tung tích

Thương Tín không ngừng suy nghĩ về người con gái không rõ tung tích

Ngôi sao 22/03/2021, 18:33

Thương Tín còn có hai người con nữa nhưng đã mất liên lạc từ lâu. Sau nhiều năm, ông vẫn luôn nhớ về hai người con của mình.