Đạo diễn Tiệc trăng máu chỉ cách lương 20 triệu/tháng tậu nhà 4 tỷ VNĐ

Đạo diễn Tiệc trăng máu chỉ cách lương 20 triệu/tháng tậu nhà 4 tỷ VNĐ

Ngôi sao 27/03/2021, 08:46

Đạo diễn Tiệc trăng máu chỉ cách mua nhà 4 tỷ với lương 20 triệu/ tháng, sự thật có dễ như vậy?