Hà Nội: Người dân từ 18 - 65 tuổi sẽ được tiêm miễn phí vaccine phòng COVID-19

Hà Nội: Người dân từ 18 - 65 tuổi sẽ được tiêm miễn phí vaccine phòng COVID-19

Xã hội 07/05/2021, 20:24

Trong giai đoạn 2021-2022, thành phố sẽ tổ chức tiêm vaccine cho đối tượng 2 là người dân từ 18 - 65 tuổi không thuộc nhóm đối tượng ưu tiên số 1.