Lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam tăng

Lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam tăng

Tin tức 13/01/2022, 16:22

Dữ liệu của Google Destination Insights cho thấy từ đầu tháng 11/2021 đến nay, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam (hàng không và lưu trú) có xu hướng tăng dần đều.