Bắt đầu Festival 'Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai'

Bắt đầu Festival "Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai"

Du lịch trong nước 19/11/2021, 06:28

Hôm nay, 19/11, Festival "Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai" sẽ được bắt đầu tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa và kéo dài đến ngày 21/11.