1001 cách chọn chỗ ngồi đúng khi đi máy bay

Tư vấn 30/03/2021, 05:49

Vị trí ngồi nào dành cho người say máy bay, người có trẻ em đi cùng hoặc người đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu? Dưới đây là 1001 cách chọn chỗ ngồi theo đúng mong muốn khi đi máy bay.