Vietnam Airlines sẽ được các tổ chức tín dụng giải ngân 4.000 tỷ đồng thế nào?

Vietnam Airlines sẽ được các tổ chức tín dụng giải ngân 4.000 tỷ đồng thế nào?

Kinh doanh 27/03/2021, 09:42

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) vừa được Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 450 quy định về việc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng.Quyết định này nhằm tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.