Dự kiến từng bước nới lỏng TP.HCM từ ngày 1/10

Dự kiến từng bước nới lỏng TP.HCM từ ngày 1/10

Xã hội 27/09/2021, 17:02

Theo dự thảo chỉ thị, nhiều hoạt động như thể thao, cắt tóc, trung tâm thương mại... được mở lại với điều kiện cụ thể tại TP.HCM từ ngày 1/10.