Người khiếm thị Việt Nam đầu tiên hoàn thành half-marathon nhờ cú chạm tay

Người khiếm thị Việt Nam đầu tiên hoàn thành half-marathon nhờ cú chạm tay

Đời sống 07/01/2022, 10:01

Câu chuyện của anh Nguyễn Huy Việt được mở ra với nhiều chi tiết thú vị về cuộc sống thường ngày của một người khiếm thị.