Những điều bạn chưa biết về Hanbok của Hàn Quốc

Những điều bạn chưa biết về Hanbok của Hàn Quốc

Văn hóa 21/06/2020, 00:06

Áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam thì Hanbok chính là trang phục truyền thống của người Hàn Quốc. Nó là kết tinh văn hóa của đất nước có lịch sử lâu đời này.