1,5 triệu trẻ em trên thế giới mất người thân vì Covid-19

1,5 triệu trẻ em trên thế giới mất người thân vì Covid-19

Xã hội 22/07/2021, 14:17

Trẻ em trên thế giới mất người thân vì Covid-19 không chỉ chịu tổn thương tinh thần mà có nguy cơ cao bị bệnh, bị lạm dụng và phải chịu cảnh nghèo đói.