Topic : triều Thanh

Sai lầm của Từ Hi Thái hậu khiến triều Thanh khắp nơi đều trồng thuốc phiện

Sai lầm của Từ Hi Thái hậu khiến triều Thanh khắp nơi đều trồng thuốc phiện

Đời sống 24/09/2021, 15:14

Sai lầm của Từ Hi Thái hậu khiến nạn hút thuốc phiện của triều Thanh trở nên trầm trọng hơn. Thay vì trồng ruộng, người dân đồng loạt chuyển sang trồng thuốc phiện.