HOT: Trịnh Sảng thắng kiện Trương Hằng, đòi lại số tiền 70 tỷ đồng

HOT: Trịnh Sảng thắng kiện Trương Hằng, đòi lại số tiền 70 tỷ đồng

Giải trí 31/03/2021, 21:38

Toà án đã bác đơn kháng cáo của Trương Hằng, giữ nguyên phán quyết ban đầu, điều này có nghĩa Trương Hằng phải hoàn trả lại 70 tỷ đồng cho Trịnh Sảng.