Bi kịch của cô gái trúng số 60 tỷ đồng năm 16 tuổi

Bi kịch của cô gái trúng số 60 tỷ đồng năm 16 tuổi

Đời sống 27/03/2021, 11:45

May mắn trúng số 60 tỷ đồng năm 16 tuổi, cô gái trẻ không ngờ cuộc đời mình sẽ rẽ sang hướng hoàn toàn khác.