Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước có tân Giám đốc

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước có tân Giám đốc

Xã hội 08/04/2022, 08:17

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy vừa được điều động, phân công giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước với thời hạn 5 năm.