Truy tặng huy hiệu đặc biệt cho thanh niên liều mình cứu sống 3 nữ sinh thoát chết

Truy tặng huy hiệu đặc biệt cho thanh niên liều mình cứu sống 3 nữ sinh thoát chết

Đời sống 04/05/2021, 16:46

Nam sinh quên mình cứu 3 nữ sinh thoát chết được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra quyết định, truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.