'Truyền thông du lịch cần thay đổi để thích ứng với xu hướng mới'

'Truyền thông du lịch cần thay đổi để thích ứng với xu hướng mới'

Tin tức 21/10/2021, 06:58

"Truyền thông du lịch cần thay đổi để thích ứng với xu hướng mới. Thông điệp hướng tới nâng cao ý thức gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên, môi trường, vì sức khỏe cộng đồng sau đại dịch là hướng đi ngành Du lịch đang xây dựng”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu nói.