Những điểm từ chối tiêm mũi 2 cho người tiêm mũi 1 nơi khác bị nhắc nhở

Những điểm từ chối tiêm mũi 2 cho người tiêm mũi 1 nơi khác bị nhắc nhở

Xã hội 14/09/2021, 17:04

Sở Y tế TP.HCM đã nhắc nhở những điểm tiêm vaccine từ chối tiêm mũi 2 cho người dân vì "trước đó tiêm mũi 1 ở địa phương khác".