5 chữ Tư Mã Ý hét lên khiến thiên hạ bội phục

5 chữ Tư Mã Ý hét lên khiến thiên hạ bội phục

Ký sự 21/07/2021, 00:34

Là kẻ thù không đội trời chung nhưng khi Khổng Minh vừa "trút hơi thở cuối cùng", Tư Mã Ý đã hét lên 5 chữ, người người nghe thấy đều phải bội phục.