Cánh quạt đầu tiên của điện gió Cầu Đất được 'hộ tống' nghiêm ngặt

Cánh quạt đầu tiên của điện gió Cầu Đất được 'hộ tống' nghiêm ngặt

Du lịch trong nước 30/07/2021, 11:08

Để vận chuyển được những cánh quạt đầu tiên của điện gió Cầu Đất một cách an toàn, cần sự chuẩn bị kĩ lưỡng về trang thiết bị lẫn nhân sự.