Nhiều hoạt động tôn vinh ý nghĩa tại Bảo tàng Phụ nữ nhân ngày 8/3

Nhiều hoạt động tôn vinh ý nghĩa tại Bảo tàng Phụ nữ nhân ngày 8/3

Đời sống 03/03/2021, 11:02

8/3 - ngày Quốc tế Phụ nữ, nhằm tri ân đến một nửa thế giới đồng thơi lan tỏa các giá trị cộng đồng, giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa, truyền thống của Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ đã tổ chức hàng loạt các hoạt động ý nghĩa.