Ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn trong thí điểm đón khách quốc tế

Ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn trong thí điểm đón khách quốc tế

Dịch vụ du lịch 14/09/2021, 17:31

Chuyển đổi số trong bối cảnh đại dịch Covid -19, ngành du lịch đã sớm chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt là ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn để hỗ trợ cho kế hoạch thí điểm sử dụng “hộ chiếu vắc xin” phục vụ đón khách quốc tế.