Thứ tư, 21/04/2021, 07:43 AM
  • Click để copy

Vai trò của du lịch nội địa trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam

Bài viết dựa trên quan điểm Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và các nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên để đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn được thể hiện trong các đề án của ngành Du lịch đã và đang triển khai thực hiện.

Chủ đề: Diễn đàn Du lịch Nội địa toàn quốc 2021
TS. Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. (Ảnh: Tuấn Nam).

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. (Ảnh: Tuấn Nam).

1. Tóm tắt: Nhằm phục hồi ngành du lịch và đảm bảo an toàn trong bối cảnh bình thường mới, ngành du lịch thực hiện nhiều chương trình và biện pháp phát triển du lịch nội địa, đồng thời chuẩn bị điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại. Bài viết dựa trên quan điểm Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và các nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên để đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn được thể hiện trong các đề án của ngành Du lịch đã và đang triển khai thực hiện. Đồng thời, bài viết khuyến nghị một số giải pháp khôi phục và phát triển du lịch Việt Nam trong điều kiện bình thường mới – đặc biệt là giải pháp phát triển thị trường nội địa.

2. Bối cảnh

Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, gây ảnh hưởng rất lớn đến ngành Du lịch. Đại dịch Covid-19 đặt ra thách thức toàn cầu, trong đó ngành du lịch thế giới đang nỗ lực phục hồi. UNWTO đưa ra thông điệp về việc ngành du lịch phải có hành động kịp thời để bảo vệ việc làm cho người lao động (Pololikashvili, 2020). Cũng theo UNWTO (2020), Chính phủ các nước cần cân nhắc kỹ lưỡng việc cho phép du khách nhập cảnh, phần lớn các điểm đến đã nới lỏng quy định nhập cảnh đều có quy chuẩn y tế cao. Theo báo cáo ngày 8/3/2021 của UNWTO, tính đến đầu tháng 2/2021, 32% điểm đến trên thế giới (69 điểm) vẫn đóng cửa hoàn toàn đối với du khách quốc tế, 34% điểm đến đóng cửa một phần. Hiện nay đã có 217 điểm đến có báo cáo về việc nới lỏng quy định hạn chế đi lại quốc tế. Ngày càng nhiều điểm đến (32%) yêu cầu khách du lịch quốc tế phải xuất trình kết quả xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR), xét nghiệm kháng nguyên virus SarS-CoV-2 khi nhập cảnh và cung cấp thông tin để phục vụ mục đích truy vết tiếp xúc (UNWTO, 2021).

Tại Việt Nam, Chính phủ chỉ đạo thực hiện các biện pháp an toàn để phòng ngừa sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng [1], kể từ tháng 4/2020, ngành du lịch dừng đón khách quốc tế. Số người nước ngoài đến Việt Nam chủ yếu với mục đích công vụ. Trong năm 2020, Việt Nam chỉ đón được 3,7 triệu lượt khách quốc tế (trong Quý I), khách nội địa giảm đáng kể, chỉ đạt khoảng 49 triệu lượt (giảm 42,3% so với năm 2019), tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 200 nghìn tỷ đồng (bằng tổng thu năm 2013), ngành du lịch thiệt hại khoảng 23 tỷ USD (tương đương khoảng 530.000 tỷ đồng) [2]. Ước tính số liệu khách du lịch nội địa tháng 3/2021 đạt 7,0 triệu lượt, trong đó có 3,6 triệu lượt khách lưu trú tại cơ sở lưu trú du lịch. Ước tính số liệu khách du lịch nội địa 3 tháng đầu năm 2021 đạt 16,5 triệu lượt, trong đó có 8,5 triệu lượt khách lưu trú tại cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ khách du lịch 3 tháng đầu năm 2021 ước đạt 71.900 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2020 (TCDL, 2021).

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo được thời điểm kết thúc. Thậm chí, nếu dịch bệnh được kiểm soát vào cuối năm 2021, nó vẫn để lại dư địa ảnh hưởng trong vài năm tiếp theo. Hiện tại, Việt Nam chưa thể mở cửa đón khách quốc tế, do đó, ngành Du lịch phải xác định “sống chung với dịch bệnh”, thích ứng với “trạng thái bình thường mới”. Trong bối cảnh đó, du lịch nội địa có vai trò quan trọng, là đòn bẩy để phục hồi và phát triển du lịch.

3. Vai trò của du lịch nội địa

Du lịch nội địa có vị trí, vai trò rất lớn đối với phát triển du lịch Việt Nam thời gian qua. Giai đoạn 2011 - 2019, khách nội địa tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào tổng thu của ngành du lịch. Nếu như năm 2011 khách nội địa mới chỉ đạt 30 triệu lượt thì đến năm 2019 con số này đã tăng lên 85 triệu lượt (gấp hơn 2,8 lần), tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 15%/năm. Mốc tăng trưởng mạnh nhất của khách nội địa là năm 2015, với 57 triệu lượt khách, tăng 50% so với năm 2014 và tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong các năm tiếp theo (Hình 1).

Đơn vị: triệu lượt

Hình 1. Khách du lịch nội địa giai đoạn 2011 - 2020. (Nguồn: Tổng cục Du lịch, năm 2020)

Hình 1. Khách du lịch nội địa giai đoạn 2011 - 2020. (Nguồn: Tổng cục Du lịch, năm 2020)

Thời gian chuyến đi và mức chi tiêu bình quân/ngày của khách du lịch nội địa ngày càng có xu hướng tăng cao. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, thời gian chuyến đi bình quân của một khách nội địa là 3,7 ngày, chi tiêu bình quân của một khách nội địa khoảng từ 1,0 - 1,6 triệu đồng/ngày.

Khách nội địa ngày càng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của các cơ sở lưu trú. Năm 2017, khách có sử dụng dịch vụ lưu trú đạt khoảng 35,7/73 triệu lượt khách, năm 2018 tăng lên 38,6/80 triệu lượt và năm 2019 tiếp tục tăng lên 48,3/85 triệu lượt (Hình 2).

Đơn vị: triệu lượt

Hình 2. Khách du lịch nội địa có lưu trú và khách tham quan trong ngày. (Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, năm 2020).

Hình 2. Khách du lịch nội địa có lưu trú và khách tham quan trong ngày. (Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, năm 2020).

Với sự tăng trưởng cao về lượng (số lượt khách), mức chi tiêu, thời gian chuyến đi và lưu trú, khách nội địa ngày càng có đóng góp tích cực vào tổng thu của ngành du lịch. Năm 2015, khách nội địa mới chỉ đóng góp 158.000 tỷ đồng vào tổng thu toàn ngành, đến năm 2019 tăng lên 334.000 tỷ đồng (tương đương 14,5 tỷ USD), tăng 2,1 lần, tăng trưởng bình quân đạt khoảng 20,5%/năm. Thu từ khách nội địa chiếm khoảng 41 - 44% trong cơ cấu tổng thu toàn ngành. (Bảng 1), (Hình 3).

Bảng 1. Thu từ khách du lịch nội địa giai đoạn 2015 - 2019

Thu từ khách du lịch 2015 2016 2017 2018 2019

Tổng thu toàn ngành

(nghìn tỷ đồng)

355,5 417,3 510 620 755

Thu từ khách nội địa

(nghìn tỷ đồng)

158 176 225 254 334
Tỷ trọng (%) 44.4 42.2 44.1 41.0 44.2

Nguồn: Tổng cục Du lịch năm 2020

Hình 3. Thu từ khách nội địa và khách quốc tế trong tổng thu của ngành du lịch năm 2019

Hình 3. Thu từ khách nội địa và khách quốc tế trong tổng thu của ngành du lịch năm 2019

4. Du lịch nội địa trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam

Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của du lịch nội địa, thời gian qua, ngành du lịch đã tích cực tham mưu các cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành nhiều chính sách, cơ chế tạo thuận lợi để thúc đẩy phát triển du lịch nội địa. Cụ thể:

- Tại Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8/12/2014, Chính phủ yêu cầu ngành Du lịch cần “có chính, sách phù hợp khuyến khích thị trường du lịch nội địa phát triển”.

- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã khẳng định quan điểm: “Phát triển đồng thời cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu, khám phá cảnh quan, di sản thiên nhiên và văn hóa của đất nước”.

- Luật Du lịch năm 2017 cũng xác định rõ nguyên tắc phát triển du lịch: “Phát triển đồng thời du lịch nội địa và du lịch quốc tế; tôn trọng và đối xử bình đẳng đối với khách du lịch” (Điều 4).

Cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng, Luật Du lịch, Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020” (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/01/2020, theo Quyết định số 147/QĐ-TTg) đã tiếp tục nhất quán khẳng định vị trí, vai trò của du lịch nội địa trong quan điểm, mục tiêu và định hướng, giải pháp.

Với quan điểm: “Phát triển đồng thời du lịch quốc tế và du lịch nội địa; đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch; tăng cường liên kết nhằm phát huy lợi thế tài nguyên tự nhiên và văn hóa; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam”.

Chiến lược đã xác định mục tiêu:

- Đến năm 2025: Ngành Du lịch phục vụ ít nhất 120 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 6 - 7%/năm.

- Đến năm 2025: Ngành Du lịch phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 5 - 6%/năm.

Nếu duy trì được tỷ lệ 41-45% đóng góp thu từ khách du lịch nội địa trong cơ cấu tổng thu toàn ngành thì đến năm 2025, thu từ khách du lịch nội địa sẽ đạt khoảng 740.000-810.000 tỷ đồng và đến năm 2030 sẽ là 1.310-1.440 tỷ đồng. Điều này cho thấy du lịch nội địa đóng góp không hề nhỏ đối với sụ phát triển của ngành du lịch.

Để đạt được mục tiêu trên, Chiến lược đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để phát triển thị trường khách du lịch nội địa. Cụ thể:

- Quan tâm, tạo thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng trong nước; thúc đẩy thị trường khách đi du lịch kết hợp với giáo dục truyền thống, tìm hiểu văn hóa, lịch sử và sinh thái.

- Thường xuyên nghiên cứu, nắm bắt xu hướng thị trường để đáp ứng kịp thời nhu cầu và thị hiếu mới của khách du lịch nội địa.

- Đẩy mạnh phát triển thị trường khách du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cuối tuần gắn với chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tìm hiểu văn hóa lịch sử, trải nghiệm văn hoá dân tộc, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các vùng, miền.

- Định hướng lại thị trường khách du lịch lễ hội, văn hóa tâm linh theo hướng kết hợp hài hòa với các mục đích khác nhằm khắc phục tính thời vụ.

5. Một số vấn đề đặt ra

Về phía cầu: Nhu cầu và thói quen tiêu dùng của khách có thay đổi. Khách có xu hướng sử dụng công nghệ trong việc chuẩn bị trước chuyến đi, trải nghiệm cá nhân trong chuyến đi và cho ý kiến nhận xét sau chuyến đi. Khách du lịch có thiên hướng tới trải nghiệm ở những khu vực có thiên nhiên hoang sơ, văn hóa truyền thống đặc sắc và nguyên bản.

Về phía cung:

Hầu hết doanh nghiệp du lịch đều cần có những giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách và phù hợp với tình hình địa phương, đặc biệt chú trọng tới việc tạo tâm lý an toàn cho khách du lịch. Du lịch an toàn trở thành một nhu cầu và sản phẩm mới. Thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng có chiến lược hay kế hoạch sẵn sàng trong việc định hướng phát triển du lịch sau đại dịch. Cụ thể, định hướng ưu tiên thị trường, sản phẩm du lịch, quy trình đảm bảo an toàn…).

Doanh nghiệp phải giải quyết đồng thời 2 thách thức: Nhân lực du lịch đang có xu hướng bị thu hẹp do những hậu quả của đại dịch Covid-19 và chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh, ứng dụng thương mại điện tử. Tuy nhiên, khả năng áp dụng công nghệ trong cung ứng các sản phẩm du lịch (lưu trú, vận chuyển, ăn uống và các dịch vụ liên quan…) còn hạn chế.

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tại các trung tâm du lịch và các thành phố lớn có ý nghĩa đối với cả ngành du lịch và các ngành kinh tế khác. Vì vậy, cần đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và liên kết giữa giao thông hàng không, đường sắt và đường bộ. Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt ra vấn đề cần phải xây dựng giải pháp phối hợp với ngành giao thông vận tải và các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng dịch vụ, lữ hành, khách sạn, điểm mua sắm… để thúc đẩy, nâng tầm du lịch.

Hơn nữa, mặc dù Đảng, Chính phủ và ngành Du lịch rất quan tâm đến du lịch nội địa. Tuy nhiên, trên thực tế còn tồn tại rất nhiều bất cập trong quá trình phát triển, có thể khái quát một số vấn đề như sau:

- Ngành du lịch hiện chưa có chính sách cụ thể đối với phát triển thị trường khách du lịch nội địa; công tác nghiên cứu, phát triển thị trường và xúc tiến, quảng bá du lịch đối với thị trường khách nội địa chưa thực sự được quan tâm, chú trọng.

- Công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu, thị hiếu và chi tiêu của từng phân khúc thị trường khách du lịch nội địa vẫn còn nhiều bất cập khiến cho việc khai thác thị trường này chưa thực sự hiệu quả.

- Nhận thức, tư duy và ứng xử của một bộ phận cán bộ quản lý, cộng đồng dân cư địa phương chưa thực sự coi trọng đối với khách du lịch nội địa, chưa nhìn nhận đúng vị trí, vai trò của khách du lịch nội địa với phát triển du lịch; còn tồn tại tình trạng phân biệt khách du lịch (khách quốc tế và khách nội địa).

- Vấn đề quản lý, kiểm soát khách du lịch nội địa ở nhiều khu du lịch trọng điểm còn nhiều bất cập dẫn đến tình trạng quá tải vào những mùa cao điểm du lịch.

- Ngành Du lịch đã xây dựng và đưa vào và triển khai thực hiện trên thực tế nhiều bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch [3], tuy nhiên, ý thức của một bộ phận khách du lịch nội địa chưa cao, đặc biệt là ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường tại các khu, điểm du lịch, khu di tích, di sản quốc gia và thế giới. Điều này đã dẫn đến nhiều hệ luỵ khiến tài nguyên du lịch bị xâm phạm, ô nhiễm môi trường gia tăng (viết, vẽ bậy lên di tích, di sản; ăn cắp một số hiện vật; xả rác bừa bãi;...).

6. Một số khuyến nghị

Đại dịch COVID-19 bùng phát mặc dù đã gây thiệt hại rất lớn cho ngành Du lịch. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để ngành Du lịch nhìn nhận, đánh giá lại quá trình phát triển của mình, đặc biệt là đối với vấn đề phát triển du lịch nội địa.

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch nội địa, chúng tôi xin có một số khuyến nghị thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

1) Giải pháp về cơ chế chính sách:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Tổng cục Du lịch yêu cầu các Vụ chức năng xây dựng cơ chế, chính sách riêng biệt và cụ thể đối với thị trường khách du lịch nội địa để thúc đẩy hoạt động du lịch nội địa phát triển mạnh và bền vững trong điều kiện mới.

Cần có chính sách thị thực rõ ràng đối với việc cho phép khách du lịch nhập cảnh trong bối cảnh bình thường mới, cụ thể việc áp dụng “hộ chiếu vaccine” cho những đối tượng nào, thông tin cần thiết trên “hộ chiếu vaccine”, quy định về cách ly, xét nghiệm sau khi nhập cảnh với “hộ chiếu vaccine”.

Thúc đẩy dự án Thẻ thông hành du lịch” (Travel Pass) tại Việt Nam tích hợp trong ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”.

(2) Khuyến khích phát triển sản phẩm du lịch mới, đặc biệt tại những khu vực còn khó khăn nhưng có tiềm năng du lịch

Đa dạng hóa sản phẩm và mang đậm tính vùng miền địa phương: du lịch thông minh, du lịch chăm sóc sức khỏe; du lịch văn hóa, du lịch làng nghề truyền thống, du lịch nghệ thuật, du lịch sinh thái, du lịch thể thao mạo hiểm.

Khuyến khích phát triển sản phẩm du lịch mới tại những khu vực còn khó khăn những có tiềm năng du lịch ở các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực nông thôn một số tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng.

(3) Tăng cường năng lực quản lý điểm đến, dịch vụ du lịch an toàn:

Xây dựng tài liệu hướng dẫn xử lý, ứng phó với những tình huống dịch bệnh cho ngành du lịch. Xây dựng cơ chế làm việc, trách nhiệm của các chủ thể tham gia quản lý, kiểm soát và xử lý các tình huống liên quan đến dịch bệnh.

Nâng cao năng lực tổ chức quản lý điểm đến, tuyên truyền và hỗ trợ cộng đồng nhằm đảm bảo lợi ích công bằng cho cộng đồng địa phương trong việc cung ứng các dịch vụ an toàn.

Triển khai có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch; tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng địa phương, khách du lịch nội địa trong việc giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, cảnh quan, môi trường tại các khu, điểm du lịch.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch; đảm bảo phân luồng hợp lý để tránh tình trạng quá tải vào những mùa cao điểm du lịch tại những khu du lịch trọng điểm.

(4) Thiết lập, kết nối mạng lưới trong thúc đẩy du lịch nội địa:

Liên kết với doanh nghiệp du lịch địa phương và vùng, Hiệp hội du lịch địa phương và Hiệp hội đào tạo du lịch thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam… nhằm tư vấn, tập huấn và tiến hành các hoạt động hỗ trợ cần thiết để khôi phục hoạt động cung ứng dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu thị trường du lịch.

Ngành Du lịch cần phối hợp chặt chẽ với ngành Y Tế cũng như những cơ quan ban ngành liên quan trong việc hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định, quy trình đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các hoạt đông du lịch tại các điểm đến, khu, điểm du lịch.

Ngành Du lịch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Ngoại giao các nước trong việc thiết lập các liên minh, liên kết kết nối thúc đẩy du lịch song phương và đa phương, đồng thời xây dựng những cam kết, quy định trong việc phối hợp, kiểm soát phòng chống dịch bệnh lây lan giữa các quốc gia khi mở cửa các hoạt động du lịch quốc tế.

(5) Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và xúc tiến du lịch:

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, xác định các phân khúc thị trường theo vùng, miền, theo độ tuổi, đặc điểm nhân khẩu, theo nghề nghiệp, thu nhập bình quân,... để có cơ sở trong phát triển sản phẩm và xúc tiến quảng bá phù hợp.

Tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến, quảng bá du lịch đối với thị trường khách du lịch nội địa trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên các phương tiện giao thông công cộng, qua các sự kiện xúc tiến du lịch, đặc biệt là truyền thông quảng bá du lịch Việt Nam qua internet, mạng xã hội. Chú trọng đẩy mạnh truyền thông số.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

2. Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.

3. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

4. Luật Du lịch, số 09/2017/QH14, ngày 19 tháng 6 năm 2017

5. Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

6. FIKA. (2020). Korea news and national policy on Covid-19. Korea Centers for Disease Control & Prevention.

7. Google Destination Insights. (2021). Monitoring Travel Trends. Destination Insights with Google. https://destinationinsights.withgoogle.com/

8. Mayr, V., Ai, D., Chapman, A., Persad, E., Klerings, I., Wagner, G., Siebert, U., Christof, C., Zachariah, C., Gartlehner, G., Mayr, V., Ai, D., Chapman, A., Persad, E., Klerings, I., Wagner, G., Siebert, U., Christof, C., & Zachariah, C. (2020). Quarantine alone or in combination with other public health measures to control COVID-19: a rapid review (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews, 4, 12. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013574.pub2.www.cochranelibrary.com

9. Pololikashvili, Z. (2020). World Tourism Statement General Covid-19 Statement. 34, 33–34. https://www.unwto.org/news/covid-19-statement-zurab-pololikashvili

10. TCDL. (2020). Báo cáo Tình hình hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

11. TCDL. (2021). Báo cáo tình hình khách du lịch tại Việt Nam tháng 3/2021.

12. UNWTO. (2020). International tourist numbers could fall 60-80% in 2020. May, 0–3. https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020

13. UNWTO. (2021). Tightened travel restrictions underline current challenges for tourism. COVID-19 Related Travel Restrictions. https://www.unwto.org/news/tightened-travel-restrictions-underline-current-challenges-for-tourism

---------------------------------------

[1] Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020; Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020

[2] Theo Báo điện tử Chính phủ: http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Du-lich-Viet-Nam-thiet-hai-23-ty-USD-do-COVID19/415411.vgp truy cập ngày 02/4/2021

[3] Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ VHTT&DL về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch; Quyết định số 4216/QĐ-BVHTTDL ngày 25/12/2020 của Bộ VHTT&DL về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Ăn nên làm ra nhờ du lịch cộng đồng
Ăn nên làm ra nhờ du lịch cộng đồng
10/05/2021 Nghiên cứu

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã quan tâm đầu tư nâng tầm các sản phẩm du lịch để người dân tận dụng lợi thế vươn lên từ du lịch. Nhiều mô hình du lịch sinh thái cộng đồng ra đời và phát triển mạnh hứa hẹn giúp du lịch vùng đất tận cùng cực Nam của Tổ quốc cất cánh trong tương lai.

Di sản Cần Thơ lan tỏa từ phát triển du lịch
09/05/2021 Nghiên cứu

Du lịch văn hóa đang là loại hình được nhiều địa phương trong cả nước khai thác và thành công. Ðó là thành công “kép” khi văn hóa bản địa được quảng bá và lan tỏa, đồng thời phát triển kinh tế du lịch địa phương.

Giữ cho được khu rừng ngập mặn ở Phan Thiết
Giữ cho được khu rừng ngập mặn ở Phan Thiết
08/05/2021 Nghiên cứu

Tại TP Phan Thiết có một quần thể rừng ngập mặn còn sót lại trong lòng thành phố nói riêng, tỉnh Bình Thuận nói chung. Khu vực này vốn được quy hoạch là khu công viên, cây xanh, thể thao, nhưng sau đó lại được điều chỉnh thành khu dân cư, khu thương mại dịch vụ và công viên.

Làm gì khi liên kết du lịch và nông nghiệp?
Làm gì khi liên kết du lịch và nông nghiệp?
07/05/2021 Nghiên cứu

Kết hợp giữa nông nghiệp - du lịch như mô hình tăng trưởng sẽ mang lại hiệu quả cho cả ngành Nông nghiệp lẫn Du lịch. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà kinh tế học đưa ra ý tưởng này.

Tăng sức hút cho du lịch biển Việt Nam
Tăng sức hút cho du lịch biển Việt Nam
06/05/2021 Nghiên cứu

Phát triển du lịch biển, đảo là một trong những nội dung góp phần hình thành các khu kinh tế biển trọng điểm. Đồng thời, không chỉ dừng ở vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, hệ thống các đảo vùng ven biển Việt Nam còn giữ vị trí vô cùng quan trọng đối với chính trị, an ninh quốc phòng.

Phát triển hạ tầng du lịch sinh thái ở Trạm Tấu
Phát triển hạ tầng du lịch sinh thái ở Trạm Tấu
05/05/2021 Nghiên cứu

Là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, Trạm Tấu được thiên nhiên ưu ái ban tặng những thửa ruộng bậc thang mềm mại và nguồn khoáng nóng tự nhiên tốt cho sức khỏe. Giờ đây, khách du lịch có thể kết hợp du lịch ngắm cảnh, sinh thái, nghỉ dưỡng khi đến Yên Bái.

Công nghệ du lịch thể thao triệu USD của 'thành phố hạnh phúc'
Công nghệ du lịch thể thao triệu USD của 'thành phố hạnh phúc'
03/05/2021 Nghiên cứu

Gác mũ áo từ quan, Newin Chidchob- một trong những chính trị gia nổi tiếng thời Thủ tướng Thaksin Shinawatra, xây lên giấc mơ đời mình khi tạo ra công nghệ du lịch thể thao trị giá hàng trăm triệu USD trên quê hương và biến “thành phố hạnh phúc” Buriram trở thành top 10 điểm đến nổi tiếng nhất Thái Lan.

Khơi dậy tiềm năng du lịch của vùng rừng U Minh Hạ
Khơi dậy tiềm năng du lịch của vùng rừng U Minh Hạ
30/04/2021 Nghiên cứu

Nhằm phát huy tối đa các tiềm năng về du lịch của vùng rừng U Minh Hạ, vào những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5/2021, huyện U Minh tổ chức chuỗi các hoạt động trong sự kiện “Hương rừng U Minh”.

Làm gì để du lịch biển hết đơn điệu?
Làm gì để du lịch biển hết đơn điệu?
29/04/2021 Phân tích

Là đặc sản nổi bật của du lịch Việt Nam nhưng những năm qua, tiềm năng du lịch biển, đảo vẫn chủ yếu được khai thác ở mức độ đơn giản với các hoạt động tắm biển và ăn uống thông thường. Nhiều vùng biển địa phương còn đơn điệu các hoạt động phụ trợ, du lịch thiếu đặc trưng.

Mở cửa cho du lịch phải an toàn và có lộ trình
Mở cửa cho du lịch phải an toàn và có lộ trình
28/04/2021 Phân tích

Đến tháng 3/2021, còn khoảng 61% số người lao động có việc làm trong ngành du lịch so với trước dịch COVID-19 (tương ứng với 39% số người trong ngành này bị mất việc làm). Những lĩnh vực chịu tác động nặng là cơ sở lưu trú (61%), lữ hành quốc tế (60%) và bán hàng lưu niệm (58%).

Liên kết, phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Liên kết, phát triển du lịch nghỉ dưỡng
28/04/2021 Nghiên cứu

Được thiên nhiên ưu đãi nhiều lợi thế để phát triển du lịch, những năm gần đây ngành công nghiệp không khói miền Đông Nam bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cuốn hút bản du lịch cộng đồng Tô Y Phìn
Cuốn hút bản du lịch cộng đồng Tô Y Phìn
27/04/2021 Nghiên cứu

Đoàn kết, năng động và sáng tạo trong cách làm, khai thác tốt những tiềm năng tự nhiên, văn hóa xã hội, cùng sự quan tâm, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, bản du lịch cộng đồng Tô Y Phìn (xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ) đã và đang tạo sức hút kỳ lạ níu chân du khách gần xa.

Định hướng phát triển du lịch nội địa trong thời gian tới
Định hướng phát triển du lịch nội địa trong thời gian tới
22/04/2021 Phân tích

Theo tác giả Nguyễn Quý Phương, cần thúc đẩy thí điểm mô hình kinh tế ban đêm tại các thành phố trung tâm, làm tiền đề để đa dạng hóa, gia tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm, dịch vụ du lịch, thúc đẩy chi tiêu của du khách về đêm.

Liên kết thúc đẩy du lịch miền trung phát triển
Liên kết thúc đẩy du lịch miền trung phát triển
20/04/2021 Nghiên cứu

Thời gian qua, một số địa phương ở khu vực miền trung đã có nhiều chương trình hợp tác phát triển du lịch; bước đầu tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế.

Hướng đến phát triển du lịch sinh thái cộng đồng bền vững: Sản phẩm mới - sức hấp dẫn mới
Hướng đến phát triển du lịch sinh thái cộng đồng bền vững: Sản phẩm mới - sức hấp dẫn mới
19/04/2021 Nghiên cứu

So với những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh như du lịch biển hay du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh, sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng được xem là “đứa em út”.

Phát triển du lịch hàng không chung: Tháo gỡ những nút thắt
Phát triển du lịch hàng không chung: Tháo gỡ những nút thắt
18/04/2021 Nghiên cứu

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã khai thác các phương tiện hàng không chung để tạo thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Nhưng để lĩnh vực hàng không chung phát triển mạnh mẽ hơn, điều quan trọng nhất là phải tháo gỡ các “nút thắt” còn tồn tại.

Đánh thức tiềm năng du lịch Nam Định
Đánh thức tiềm năng du lịch Nam Định
17/04/2021 Nghiên cứu

Dù là đất khoa bảng, có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, công trình tôn giáo, tín ngưỡng, sở hữu nhiều bãi biển tiềm năng nhưng lâu nay du lịch Nam Định dường như “ngủ quên”, chưa thu hút được nhiều du khách.

'Trải thảm' đón nhà đầu tư
'Trải thảm' đón nhà đầu tư
16/04/2021 Nghiên cứu

Trong chiến lược phát triển du lịch để đưa ngành kinh tế tổng hợp này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo chủ trương của Chính phủ, Đồng Nai đang “trải thảm” để đón các nhà đầu tư có đủ tiềm lực để khai thác hết thế mạnh của Đồng Nai.