VPBank và câu chuyện gắn kết trong văn hoá doanh nghiệp bằng số hoá

VPBank và câu chuyện gắn kết trong văn hoá doanh nghiệp bằng số hoá

Khỏe & Đẹp 17/11/2021, 07:49

Phát triển văn hoá doanh nghiệp độc đáo đã trở thành đặc sản như Commandos, Miss and Mr, Trạng Nguyên, Sing and dance…, thì nay, ảnh hưởng của dịch bệnh lại càng khiến VPBank sáng tạo hơn trong việc tổ chức các hoạt động nội bộ, khiến mỗi cán bộ nhân viên dù sống giãn cách nhưng lại càng thêm gắn kết.

Văn hoá doanh nghiệp: 'Vaccine tinh thần' lao động thời dịch bệnh

Văn hoá doanh nghiệp: 'Vaccine tinh thần' lao động thời dịch bệnh

Kinh doanh 07/10/2021, 15:57

Văn hoá doanh nghiệp, khác biệt của VPBank không chỉ là liều vaccine khích lệ tinh thần người lao động, mà còn tạo dựng nên một cộng đồng VPBanker đoàn kết, giàu lòng nhân ái trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho khách sạn

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho khách sạn

Nghiên cứu 26/06/2020, 09:32

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp khách sạn là một trong những nội dung, nguyên tắc quan trọng hàng đầu để tạo ra tiền đề cho chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế.