Văn hóa ăn nhậu cầu kì của người Hàn Quốc: Từ chối kèo bị coi là thất lễ, còn có cả 'lịch tụ tập' mỗi tuần

Văn hóa ăn nhậu cầu kì của người Hàn Quốc: Từ chối kèo bị coi là thất lễ, còn có cả "lịch tụ tập" mỗi tuần

Văn hóa 30/03/2020, 11:16

Tuy không phải là một nét đẹp truyền thống xuất hiện từ lâu đời nhưng văn hóa nhậu nhẹt đã trở thành một trong những điều không thể thiếu trong đời sống của người dân Hàn Quốc.