Topic : Vencie

Venice (Italy) tìm cách giảm bớt khách du lịch

Venice (Italy) tìm cách giảm bớt khách du lịch

Tin tức 11/01/2022, 10:58

Venice (Italy) đang áp dụng hàng loạt biện pháp để kiểm soát số lượng du khách.