Người tìm thuốc trường sinh cho Tần Thuỷ Hoàng cũng là vị vua đầu tiên của Nhật Bản?

Người tìm thuốc trường sinh cho Tần Thuỷ Hoàng cũng là vị vua đầu tiên của Nhật Bản?

Văn hóa 06/10/2021, 19:30

Tham vọng trường sinh bất lão của Tần Thuỷ Hoàng khiến ông cho người đi tìm thuốc trường sinh, thế nhưng kết quả nhận được là điều mà ông không thể ngờ tới.