Vị vua đầu tiên tự xưng hoàng đế nước Việt là ai?

Vị vua đầu tiên tự xưng hoàng đế nước Việt là ai?

Tri thức 31/12/2021, 06:05

Vị vua đầu tiên ở nước Việt đã lập công lớn trong công cuộc chống giặt ngoại xâm phương Bắc. Sau khi bình loạn, ông lên ngôi và tự xưng là Hoàng đế của nước Nam.