Miễn phí thay đổi chuyến bay, giờ bay, hành trình mọi chuyến bay nội địa

Miễn phí thay đổi chuyến bay, giờ bay, hành trình mọi chuyến bay nội địa

Du lịch trong nước 03/08/2020, 09:46

Hành khách có hành trình bay trên các chuyến bay nội địa từ 1/8 trở đi sẽ được miễn phí thay đổi chuyến bay, giờ bay, ngày bay và hành trình.

Vietjet hỗ trợ khách hàng bay nội địa bị ảnh hưởng do Covid-19

Vietjet hỗ trợ khách hàng bay nội địa bị ảnh hưởng do Covid-19

Du lịch trong nước 01/08/2020, 15:34

Tất cả các hành khách có hành trình bay trên các chuyến bay nội địa từ 1/8/2020 trở đi sẽ được miễn phí thay đổi chuyến bay, giờ bay, ngày bay và hành trình.