Vietnam Airlines bán tàu bay, giảm lương phi công và tiếp viên

Vietnam Airlines bán tàu bay, giảm lương phi công và tiếp viên

Du lịch trong nước 06/08/2020, 10:01

Đây là những giải pháp được Vietnam Airlines áp dụng nhằm giảm chi phí bên cạnh đàm phán giãn nợ, thanh toán, giảm sản lượng khai thác... trong giai đoạn khó khăn này.