Topic : ViinRiic

Giữa lòng Sài Gòn có một “thánh địa” nước hoa niche mới cho GenZ

Giữa lòng Sài Gòn có một “thánh địa” nước hoa niche mới cho GenZ

Tin tức 30/07/2022, 18:06

Từ thời điểm mới ra đời cho tới hiện tại, 8 năm sau đó, những người sáng lập ra ViinRiic vẫn không ngừng dịch chuyển để trải nghiệm và kết nối các nghệ sĩ điều hương tài năng toàn cầu, mục đích sưu tầm những thương hiệu mùi hương.