Vingroup thực hiện chính sách 'thắt lưng buộc bụng' năm 2020

Trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, quản lý chặt chẽ việc chi tiêu để ứng phó với những bất ổn do Covid-19.

Xem thêm: Vinhomes làm 'tổng thầu' dự án trụ sở Toà án Nhân dân tối cao

Báo cáo tình hình hoạt động tài chính năm 2019 và tình hình sử dụng vốn gửi Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Vingroup ghi nhận doanh thu thuần đạt 130.036 tỷ đồng, tăng 8.142 tỷ đồng (tương đương 7%) so với năm 2018.

Lợi nhuận gộp cả năm 2019 đạt 37.551 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018 chủ yếu nhờ có tăng trưởng lợi nhuận gộp từ chuyển nhượng Bất động sản. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.717 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng 22% từ 99.167 tỷ đồng lên 120.589 tỷ đồng cuối năm 2019 chủ yếu do trong năm Vingroup phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ và tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Vingroup được tổ chức theo hình thức truyền hình trực tuyến (Ảnh: VNB)

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Vingroup được tổ chức theo hình thức truyền hình trực tuyến (Ảnh: VNB)

Tài sản ngắn hạn tăng thêm 61.991 tỷ đồng lên 197.393 tỷ đồng tại cuối năm 2019, tương đương mức tăng 46%.

Tài sản dài hạn ghi nhận mức tăng 35% so với năm 2018, đạt 206.348 tỷ đồng tại ngày 31/12/2019, trong đó tài sản cố định tăng 58.813 tỷ đồng, đạt mức 108.269 tỷ đồng do tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô VinFast, nhà máy VinSmart đã hoàn thành và đưa vào sản xuất trong năm.

Tập đoàn cho biết VinFast đã nhận được 17.200 đơn đặt hàng xe ô tô và 50.000 đơn đặt hàng xe máy điện tính đến cuối năm 2019. Đặc biệt, VinFast đã sản xuất 15.300 ô tô chỉ trong vòng sáu tháng kể từ khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động.

Cổng vào nhà máy Vinfast tại khu công nghiệp Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng).

Cổng vào nhà máy Vinfast tại khu công nghiệp Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng).

Năm 2019 được đánh giá là một năm hoạt động thành công với các chỉ tiêu tài chính khả quan. Vingroup đã bàn giao gần 28.900 căn hộ, biệt thư,̣ nhà phố thương maị và biệt thự biển.

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm 23% từ 83.272 tỷ đồng xuống 64.505 tỷ đồng năm 2019 do các dự án cũ như Vinhomes Golden River, Vinhomes Harmony, Vinhomes Central Park, Vinhomes Imperia đã bàn giao phần lớn trong năm 2018. Tuy nhiên, Lợi nhuận gộp từ chuyển nhượng bất động sản năm 2019 vẫn tăng trưởng tốt (37%) so với năm 2018 do Tập đoàn triển khai chiến lược bán buôn tại các Đại dự án.

Doanh thu dic̣h vu ̣khách saṇ du lic̣h, vui chơi giải trí đaṭ 8.549 tỷ đồng trong năm 2019 tương đương tăng trưởng 16% nhờ số đêm phòng bán tăng trưởng tốt. Lý do là các cơ sở mới khai trương trong năm 2018 đã dần hoạt động ổn định và Vinpearl cũng khai trương thêm ba cơ sở mới trong năm là Vinpearl Luxury Landmark 81 (Thành phố Hồ Chí Minh), Vinpearl Hotel Imperia và Vinpearl Hotel Rivera (Hải Phòng) với gần 800 phòng.

Năm 2019 là năm đầu tiên Tập đoàn ghi nhận doanh thu từ hoạt động sản xuất ô tô.

Việc Vingroup chủ động quyết định rút ra khỏi các lĩnh vực kinh doanh Bán lẻ, Nông nghiệp và quyết định không tham gia lĩnh vực Hàng không trong năm 2019 đã giúp Tập đoàn giải phóng nguồn lực và tăng hiệu quả quản trị.

Tuy nhiên, năm 2020, để ứng phó với những bất ổn do Covid-19, Tập đoàn sẽ thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, quản lý chặt chẽ việc chi tiêu và đầu tư mở rộng, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực hiện có.

Ở lĩnh vực bất động sản, Vinpearl sẽ tập trung thúc đẩy kinh doanh với số cơ sở đã đi vào hoạt động và ưu tiên các dự án tối ưu chi phí vận hành.

Đầu tư xây dựng các đại đô thị tiếp tục là hướng đi chiến lược của Vingroup trong những năm tới.

Đầu tư xây dựng các đại đô thị tiếp tục là hướng đi chiến lược của Vingroup trong những năm tới.

Trong lĩnh vực công nghiệp, VinFast và Vinsmart sẽ tập trung làm tốt tại thị trường trong nước thông qua chiến lược bán hàng đặc sắc, cũng như những chương trình tận dụng tối đa hệ sinh thái Vingroup để tạo sức hấp dẫn đặc biệt cho sản phẩm, và đồng thời tiếp tục xúc tiến việc xuất khẩu.

Ban Giám đốc Tập đoàn Vingroup trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 145.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 5.000 tỷ đồng.

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2020 cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2020. Năm 2019, thù lao cho đã chi trả HĐQT gồm 9 thành viên của Tập đoàn Vingroup là 19 tỷ đồng - tương đương 0,25% lợi nhuận sau thuế.

Bài liên quan