Phát hiện vịt nói tiếng người, giỏi nhại âm thanh

Phát hiện vịt nói tiếng người, giỏi nhại âm thanh

Thiên nhiên 13/09/2021, 06:45

Nhờ một bản ghi âm cũ, chú vịt nói tiếng người và giỏi bắt chước âm thanh này khiến loài người thích thú. Nhờ đâu loài vịt có thể làm được điều này?