VITM Hà Nội 2021 sẽ được tổ chức từ 29/7 đến ngày 1/8

VITM Hà Nội 2021 sẽ được tổ chức từ 29/7 đến ngày 1/8

Sự kiện và lễ hội 11/06/2021, 15:35

Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa ra thông báo mới nhất về việc tổ chức sự kiện VITM Hà Nội 2021.