Loạt ảnh thời 'trẻ trâu' chứng minh vợ chồng Độ Mixi có tướng phu thê không lẫn vào đâu

Loạt ảnh thời 'trẻ trâu' chứng minh vợ chồng Độ Mixi có tướng phu thê không lẫn vào đâu

Giải trí 23/03/2021, 00:42

Những hình ảnh thời niên thiếu cho thấy tướng phu thê không lẫn vào đâu của vợ chồng Độ Mixi.