Trong cung không có nhà vệ sinh, vua chúa thời xưa 'giải quyết nỗi buồn' thế nào?

Trong cung không có nhà vệ sinh, vua chúa thời xưa 'giải quyết nỗi buồn' thế nào?

Đời sống 11/05/2021, 10:48

Có thể bạn chưa biết: Trong cung có tất cả nhưng không có nhà vệ sinh! Vậy những ai có "nhu cầu" thì làm thế nào nhỉ?