Topic : vua

Tại sao long bào của các nhà vua không được giặt bằng nước?

Tại sao long bào của các nhà vua không được giặt bằng nước?

Cẩm nang - Kiến thức 14/05/2021, 16:48

Chiếc áo nào để lâu cũng sẽ hôi và phải giặt bằng nước, vậy nếu long bào của vua bị cấm giặt bằng nước thì phải xử lý như thế nào?

Vì sao hầu hết các vị vua dù đừng đầu một nước nhưng không thể chống đối thái hậu?

Vì sao hầu hết các vị vua dù đừng đầu một nước nhưng không thể chống đối thái hậu?

Cẩm nang - Kiến thức 11/05/2021, 15:40

Nắm được cả thiên hạ trong tay nhưng đa số các bị hoàng đế lại không thể chống đối một người đó chính là thái hậu. Vậy lí do tại sao?