Vua Tiếng Việt - tiếng Việt 'khó dễ' đấy, nhưng khó mà lại dễ

Vua Tiếng Việt - tiếng Việt 'khó dễ' đấy, nhưng khó mà lại dễ

Thưởng thức 10/09/2021, 11:38

Ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3 đã lên ý tưởng và xây dựng Vua Tiếng Việt - một chương trình hoàn toàn mới về Tiếng Việt.