Các vấn đề đặt ra trong phát triển du lịch cộng đồng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn:

Các vấn đề đặt ra trong phát triển du lịch cộng đồng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn:

Nghiên cứu 28/07/2021, 08:38

Du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ các truyền thông văn hóa, các nguồn di sản thiên nhiên tại Vườn quốc gia Xuân Sơn sẽ ngày càng phát triển theo hướng bền vững.

Vườn quốc gia Xuân Sơn - Địa điểm tránh nóng lý tưởng cho mùa hè này

Vườn quốc gia Xuân Sơn - Địa điểm tránh nóng lý tưởng cho mùa hè này

Khám phá 24/05/2020, 00:19

Vườn Quốc gia Xuân Sơn là địa điểm tránh nóng được nhiều người lựa chọn nhất mùa hè này. Không cần phải đi đâu xa, một chuyến xe vào dịp cuối tuần sẽ giúp bạn vừa tránh nóng lại giải tỏa mệt mỏi sau cả tuần làm việc.