Topic : workation

Workation: Du lịch kết hợp làm việc sẽ không trở lại như trước đại dịch Covid-19

Workation: Du lịch kết hợp làm việc sẽ không trở lại như trước đại dịch Covid-19

Tin tức 28/05/2021, 07:05

Workation - xu hướng du lịch kết hợp làm việc sẽ không quay trở lại như trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, theo ý kiến của CEO Airbnb.

Workation: Du lịch kết hợp làm việc lên ngôi hậu Covid-19

Workation: Du lịch kết hợp làm việc lên ngôi hậu Covid-19

Du lịch Quốc tế 07/03/2021, 09:11

Workation, xu hướng du lịch và làm việc sẽ đóng vai trò quan trọng cho ngành du lịch sau Covid-19 khi sức khỏe và an toàn là ưu tiên hàng đầu hiện nay.