Xây dựng hồ sơ đề cử Yên Tử trở thành Di sản thế giới

Quảng Ninh - Hải Dương - Bắc Giang đã thống nhất sẽ hoàn thành xây dựng Hồ sơ chính thức đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di sản Thế giới trong năm 2022.

Tại Hội nghị triển khai các biện pháp thúc đẩy liên kết vùng giữa 3 tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 vừa diễn ra, ba tỉnh Quảng Ninh - Hải Dương - Bắc Giang đã thống nhất sẽ hoàn thành xây dựng Hồ sơ chính thức đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di sản Thế giới trong năm 2022.

Ba tỉnh Quảng Ninh - Hải Dương - Bắc Giang đã thống nhất sẽ hoàn thành xây dựng Hồ sơ chính thức đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di sản Thế giới trong năm 2022. (Ảnh: vietravel).

Ba tỉnh Quảng Ninh - Hải Dương - Bắc Giang đã thống nhất sẽ hoàn thành xây dựng Hồ sơ chính thức đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di sản Thế giới trong năm 2022. (Ảnh: vietravel).

Với đặc trưng là các địa phương kề cận có nhiều lợi thế tự nhiên, gắn kết văn hoá, xã hội, những năm qua, 3 tỉnh này đã có nhiều chương trình, nội dung hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực trọng tâm.

Đáng kể, đó là để khai thác giá trị có một không hai của Yên Tử - Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, bao gồm Khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh), Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Giang) và Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc (tỉnh Hải Dương), ba tỉnh này đã và đang triển khai các bước xây dựng Hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình UNESCO xem xét, ghi vào Danh mục Di sản Thế giới. Đây là Hồ sơ Di sản đầu tiên trong cả nước xây dựng trình UNESCO có phạm vi triển khai trên địa bàn 3 tỉnh.

Các tỉnh cũng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ theo nguyên tắc “Chia sẻ - Đồng thuận - Cùng phát triển”, trong đó có việc tập trung vào thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tăng cường kết nối giao thông, đầu tư đường nối Quốc lộ 18 (TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (qua huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương)...

Các tỉnh cũng phối hợp quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh than, liên kết phát triển công nghiệp; khai thác hạ tầng thương mại của biên giới Quảng Ninh để trung chuyển hàng hoá của các tỉnh sang Trung Quốc; hợp tác cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số…

Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang cũng sẽ triển khai ký kết thoả thuận du lịch, tạo hành trình an toàn Một hành trình 3 điểm đến; hoàn thiện hồ sơ đề cử chính thức Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình lên UNESCO Paris trước ngày 31/12/2022. Đồng thời, Quảng Ninh và Hải Dương phối hợp, báo cáo, trình các cấp và Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng hồ sơ khoa học Di sản văn hoá - lịch sử chiến thắng Bạch Đằng.

Bài liên quan