Hà Nội thông qua đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ

Hà Nội thông qua đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ

Bất động sản 23/09/2021, 15:46

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn bằng việc bố trí vốn ngân sách khoảng 500 tỉ đồng.