Quảng Ninh tạm dừng hoạt động xe khách công cộng liên tỉnh

Quảng Ninh tạm dừng hoạt động xe khách công cộng liên tỉnh

Du lịch trong nước 09/02/2021, 11:00

Chỉ sau hơn 1 ngày "mở cửa" cho hoạt động xe khách công cộng liên tỉnh, Quảng Ninh lại tiếp tục "đóng cửa", yêu cầu người vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19.