Xu hướng thực phẩm năm 2022: Tập trung vào sức khỏe và sự bền vững

Xu hướng thực phẩm năm 2022: Tập trung vào sức khỏe và sự bền vững

Phân tích 02/06/2021, 15:52

Theo báo cáo từ Spoonshot, xu hướng thực phẩm năm 2022 sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19 cũng như lối "sống xanh" của người tiêu dùng.