Cách xử lý say nắng 'thông minh' phải biết khi du lịch hè

Cách xử lý say nắng 'thông minh' phải biết khi du lịch hè

Tư vấn 25/04/2022, 06:30

Cách xử lý say nắng bằng cách làm mát thân nhiệt, nước mát, dùng quạt để làm thoáng không khí... là những phương pháp bạn có thể áp dụng dễ dàng.