Bảo Anh: 'Đã từ bỏ gần chục căn nhà trong đời, sẽ tiếp tục bỏ nhiều căn nhà tương lai để làm sản phẩm'

Bảo Anh: 'Đã từ bỏ gần chục căn nhà trong đời, sẽ tiếp tục bỏ nhiều căn nhà tương lai để làm sản phẩm'

Giải trí 08/12/2021, 09:15

Những chia sẻ về Bảo Anh trong hành trình âm nhạc của mình đang khiến nhiều người cảm động.

Bảo Anh: 'Tôi thà thất bại với thử thách mới còn hơn là lặp lại thành công cũ'

Bảo Anh: 'Tôi thà thất bại với thử thách mới còn hơn là lặp lại thành công cũ'

Giải trí 03/12/2021, 21:46

Bảo Anh cũng không ngần ngại thừa nhận, mình là người kén chọn trong âm nhạc